Inenten (konijn)

Rabbit Haemorrhagic Disease

Begin dec. '15 zijn vanuit diverse delen van het land meldingen binnen gekomen over acute sterfte onder konijnen.
Op grond van het ziektebeeld en de gegevens die daarover beschikbaar kwamen ontstond al snel het vermoeden dat het hier ging om een uitbraak van VHD (Viral Haemorrhagic Disease) ook wel Rabbit Haemorrhagic Disease (RHD) genoemd. Uit verder onderzoek is gebleken dat er sprake is van een nieuwe variant van het virus, namelijk het RHD2-virus.

VHD is een ziekte die veroorzaakt wordt door een virus: het RHD-virus. Dit virus dat zeer besmettelijk is verspreid zich door direct contact tussen konijnen en ook indirect via urine, uitwerpselen, water, voedsel, kleding, handen en hokken. Stekende insecten kunnen ook een rol spelen bij de verspreiding. Het virus kan leiden tot ernstige ziekte en sterfte bij konijnen , maar is niet gevaarlijk voor mensen en andere gezelschapsdieren zoals honden, katten, cavia's en andere knaagdieren.

Een konijn dat geïnfecteerd is met de klassieke variant van het virus zal veelal binnen 24-48uur sterven. Bij RHD2 bedraagt deze termijn gemiddeld 3-5 dagen. In beide gevallen zien we soms (acute) benauwdheid, koorts, bloedingen en zenuwverschijnselen vlak voordat het konijn overlijdt. Daarnaast kan bij RHD2 een meer chronisch ziektebeeld gezien worden waarbij het konijn gedurende langere periode algemeen ziek kan zijn. Vaak is er echter niets te zien aan konijnen met deze ziekte totdat ze acuut ziek worden en vrijwel meteen daarna sterven.

Bescherming door vaccinatie

Er is op dit moment GEEN behandeling voorhanden voor konijnen die ziek zijn als gevolg van een infectie met het RHD-virus. Om te voorkomen dat een konijn ziek wordt van een besmetting met het RHD-virus wordt geadviseerd om jaarlijks te enten met een vaccin zoals bijvoorbeeld het Nobivac Myxo-RHD-vaccin. Dit geeft een goede bescherming tegen myxomatose en de klassieke variant van het RHD-virus (RHD1). Helaas biedt dit vaccin geen bescherming tegen RHD2-virus. 

Wij hebben op onze dierenartsenpraktijk de mogelijkheid om ook tegen het nieuwe RHD2-virus te enten. Dit kan tegelijkertijd met de enting tegen RHD en Myxomatose. Zodat u konijn goed beschermd is tegen alle drie de virussen. 

Wilt u informeren naar deze enting en/of een afspraak hiervoor maken? Neem contact op met een van onze assistentes.
Telefoon: 0187-642441